Hakkari Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri


Creative Commons License

GÖK N., Ekin Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.88-96, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 24 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.88-96

Özet

Bu araştırma, bazı aspir çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve kalite üzerine etkilerini incelemek amacıyla 2014 yılında Hakkari kuru koşullarında yürütülmüştür. Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller deneme desenine göre kurulan denemede, ekim zamanları (1 Nisan, 15 Nisan, 30 Nisan) ana parsellere, çeşitler ise (Dinçer, Remzibey-05, Linas) alt parsellere yerleştirilmiştir. Araştırmada bitki boyu, ana dal sayısı, tabla sayısı, tabla çapı, tablada tane sayısı, bin tane ağırlığı, tane verimi, kuru taç yaprağı verimi, ham yağ oranı, ham protein oranı, ham yağ verimi ve ham protein verimi gibi karakterler incelenmiştir.

Elde edilen verilere göre, tane verimi, yağ verimi, protein verimi ve taç yaprağı verimi bakımından ekim zamanı, çeşit ve ekim zamanı x çeşit interaksiyonları önemli bulunmuş ve ekim zamanı geciktikçe bu verim değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. En yüksek tane, taç yaprağı, yağ ve protein verimleri sırasıyla 158.5 kg da-1, 17.0 kg da-1, 39.5 kg da-1, 24.4 kg da-1 ile 1 Nisan’da yapılan ilk ekimden elde edilirken, en düşük değerleri ise (sırasıyla 83.8 kg da-1, 11.8 kg da-1, 19.2 kg da-1, 12.2 kg da-1) 30 Nisan’da yapılan son ekim zamanında belirlenmiştir. Araştırmada en yüksek tane verimi, yağ oranı ve yağ verimi değerleri (sırasıyla 152.9 kg da-1, %28.0, 42.9 kg da-1) Remzibey-05 çeşidinde saptanırken, en yüksek taç yaprağı verimi (21 kg da-1) ise Dinçer çeşidinden elde edilmiştir.