Covid-19 Salgın Sürecinin Hukuki Sözleşmeler Üzerinde Etkisinin TBK m. 138 Bağlamında Değerlendirilmesi􀁙􀵴􀁇􀀐􀀔􀀜􀀃􀀶􀁄􀁏􀁊􀃕􀁑􀀃􀀶􀂁􀁕􀁈􀁆􀵴􀁑􀵴􀁑􀀃􀀫􀁘􀁎􀁘􀁎􀵴􀀃􀀶􀁼􀁝􀁏􀁈􀃺􀁐􀁈􀁏􀁈􀁕􀀃􀁨􀁝􀁈􀁕􀵴􀁑􀁇􀁈􀀃􀀨􀁗􀁎􀵴􀁖􀵴􀁑􀵴􀁑􀀃 􀀷􀀥􀀮􀀃􀁐􀀑􀀃􀀔􀀖􀀛􀀃􀀥􀁄􀃷􀁏􀁄􀁐􀃕􀁑􀁇􀁄􀀃􀀧􀁈􀃷􀁈􀁕􀁏􀁈􀁑􀁇􀵴􀁕􀵴􀁏􀁐􀁈􀁖􀵴


Milanlıoğlu U. K.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, pp.339-358, 2020 (Peer-Reviewed Journal)