Effect of Bacterial Inoculation and Different Phosphorus Doses on Yield Components and Yield of Chickpea (Cicer arietinum L.)


Creative Commons License

Bildirici N.

Legume Research, vol.43, no.3, pp.446-451, 2020 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Legume Research
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, Academic Search Premier, CAB Abstracts, Veterinary Science Database
  • Page Numbers: pp.446-451
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This research was carried out in 2014-15 to determine yield and yield components of Azkan chickpea (Cicer arietinum L.) varieties with four different phosphorus doses and rhizobium bacteria in Van-Gevaş ecological conditions. The experiment was established as a randomized block design with three replications. The results of the research indicated that inoculation and phosphorus doses affected plant height, height of first pods, number of branches per plant, number of pods per plant, number of grain per plant and grain yield significantly. Grain yield averages ranged between 1556.10-1682.30 kg ha-1 in the first year and 1628.90-1677.30 kg ha-1 in the second year. When the results of inoculation and phosphorus doses were examined, the highest grain yield in both the years (1894.90-1867.70 kg ha-1, respectively) was obtained with 80 kg ha-1 phosphorus doses applied to inoculated plots. Increases in inoculation and phosphorus doses increased the grain yield.  

Bu araştırma 2014-15 yıllarında Van-Gevaş ekolojik şartlarında dört farklı fosfor dozu rhizobium bakterisi ile aşılı ve aşısız Azkan nohut (Cicer arietinum L.) çeşidinde verim ve verim unsurlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırma sonunda elde edilen veriler üzerinde yapılan varyans analiz sonuçlarına göre aşılama ve fosfor dozlarının her iki yılda bitki boyu, bitkide dal sayısı, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı ve tane verimini önemli derecede etkilemiştir. Uygulamalar arasındaki interaksyonlar ise bitkide bakla sayısı ve bitkide tane verimi üzerine etkisi istatistikî bakımdan (P<0.05 ve P<0.01 düzeyinde) önemli bulunmuştur. Tane verimi ortalamaları ilk yıl 1556.10-1682.30 kg/ha, ikinci yıl ise 1628.90-1677.30 kg/ha arasında değişmiştir. Aşılama ve fosfor dozları bakımından deneme sonuçları incelendiğinde; her iki yılda da en yüksek tane verimi (sırasıyla 1894.90-1867.70 kg/ha) aşılanmış parsellere uygulanan 80 kg/da fosfor dozlarından elde edilmiştir. Aşılama ve fosfor dozlarındaki artışlar verim artışına neden olmuştur.