Eldivan ve Ahlat Ofiyolitlerine (Çankırı/Türkiye) Ait Yastık Yapılı Bazaltların Petrografik Ve Jeokimyasal Özellikleri / Petrographic And Geochemical Characteristics Of Pillow Basalts In Eldivan and Ahlat Ophiolite (Çankırı/Turkey)


Üner T., Çakır Ü.

7. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.304

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.304