AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ TR61, TR62 VE TR63 DÜZEY-2 BÖLGELERİNDE 2007-2021 YILLARI ARASINDA NÜFUSUN GELİŞİMİ VE DEMOGRAFİK YAPININ DEĞİŞİMİ


Yılmaz M.

Sosyal Bilimler Dergisi (The journal of social sciences), no.63, pp.29-55, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Akdeniz bölgesi (TR6) Türkiye’deki 12 düzey-1 bölgesinden biri olup bu bölgede TR61, TR62 ve TR63 düzey-2 bölgeleri bulunmaktadır. TR61 düzey-2 bölgesinde Antalya, Burdur ve Isparta, TR62 düzey-2 bölgesinde Adana ve Mersin, TR63 düzey-2 bölgesinde ise Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri (düzey-3 bölgeleri) bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Akdeniz bölgesindeki düzey-2 bölgelerinde 2007-2021 yılları arasında nüfusun gelişimini ve demografik yapının değişimini incelemektir. Çalışmada TÜİK verilerinden yararlanılmış olup nicel yöntem kullanılmıştır. 2021 yılında Akdeniz bölgesinin nüfusun %38,1’i TR62, %31,2’si TR63 ve %30,7’si ise TR61 düzey-2 bölgesinde bulunmaktaydı. TR61, TR62 ve TR63 düzey-2 bölgelerinde 2007-2021 yılları arasında nüfus artmış olup artış hızı 14 yıllık süreçte TR61 bölgesinde %35 ile daha yüksekken TR63’te %19 ve TR62’de ise %15 olup daha düşük olmuştur. Bu durumun nedeni TR61 düzey-2 bölgesinde artı değerler alan net göç hızının diğer iki bölgede ise genellikle eksi değerler almış olmasıdır. 14 yıllık süreçte Akdeniz bölgesindeki düzey-2 bölgelerinde demografik yapı da değişmiştir. Her üç bölgede de çocuk nüfus oranı azalmış, yaşlı nüfus oranı ise artmıştır. Buna bağlı olarak TR61, TR62 ve TR63 bölgelerinde toplam bağımlılık oranı ve genç bağımlılık oranı azalmış, yaşlı bağımlılık oranı ise artmıştır. Günümüzde TR61 bölgesi daha düşük toplam doğurganlık hızı, çocuk nüfus oranı ve bağımlılık oranı, daha yüksek yaşlı nüfus oranı ile dikkat çekmektedir. TR63 bölgesi ise daha yüksek toplam doğurganlık hızı, çocuk nüfus oranı ve bağımlılık oranı ile daha düşük yaşlı nüfus oranı ile dikkat çekmektedir. TR62 bölgesinde ise toplam doğurganlık hızı, çocuk nüfus oranı ve bağımlılık oranı TR61 bölgesinden yüksek TR63 bölgesinden ise düşüktür.