Endodontide Çalışma Boyunun Doğruluğunu Araştırmada Kullanılan Yöntemler


Genç Şen Ö.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.38-41, 2017 (Peer-Reviewed Journal)