Çocuğun Beden, Zihin, Dil Gelişimi ve Çocuk Edebiyatının Dil Gelişimindeki Önemi


Creative Commons License

Kardaş M. N., Kardaş S.

in: Çocuk Edebiyatı, Muhammed Tunagür,Mehmet Nuri Kardaş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.51-76, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Pegem Akademi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.51-76
  • Editors: Muhammed Tunagür,Mehmet Nuri Kardaş, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuk, aile ve toplumların en değerli varlığıdır. Kendine özgü görünüş, kişilik, zihin, dil ve duygu dünyasına sahiptir. Yoğun merak duygusu sayesinde yakın-uzak çevresinde gördüğü, işittiği, dokunduğu tüm nesneleri bilmek, öğrenmek ister. Bu nedenle bebekliğinden itibaren öğrenme çabası içerisinde olur. Ebeveyn ve eğitimcilerin çocuğun öğrenme ihtiyacına cevap verecek, çocuk gerçekliği ve çocuğa görelik ilkelerine uygun öğrenme ortamları oluşturmaları bu su süreçte önem arz etmektedir. Günümüzde çocukların hareket ve oyun alanlarının oldukça kısıtlandığı, çocuklar ve hatta yetişkinler için yeterince güvenli dış ortamların olmadığı düşünüldüğünde bu önem daha da artmaktadır.

Evlere, kapalı ortamlara hapsolmuş çocukların merak duygusuna ve öğrenme isteğine cevap verecek, onların bilişsel, dilsel ve duyuşsal gelişimlerini destekleyecek, çocuklar için hazırlanmış nitelikli edebiyat ürünlerine duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Eğitsel açıdan zengin içeriğe sahip, çocukların ilgi duyduğu, eğlendirirken öğreten çocuk eserlerinin üretilmesinde tüm paydaşlara (Akademisyen, alan uzmanı, yazar, çizer, yayınevi vb.) önemli sorumluluklar düşmektedir.

Eğitimcileri yetiştiren akademisyenlere bu süreçte düşen görevlerden biri, çocuk edebiyatı alanındaki ihtiyaçlarına cevap veren, güncel öğretim programına uygun, nitelikli kaynak eserler meydana getirmektir. İncelemekte olduğunuz eser çocuk edebiyatı alanında araştırmalar yapan alan uzmanı akademisyenler tarafından bu kaygıyla kaleme alınmıştır.

On dört bölümden oluşan eserde sırasıyla, Tarihî Seyir İçerisinde Çocuk ve Çocuk Edebiyatı; Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretim Programlarında Çocuk Edebiyatı; Çocuğun Beden, Zihin, Dil Gelişimi ve Çocuk Edebiyatının Dil Gelişimindeki Önemi; Çocuk Gerçekliği ve Çocuğa Göre’lik; Çocuk Edebiyatı ve Okuma Alışkanlığı/Kültürü; Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Taşıması Gereken Nitelikler; Yazınsal Çocuk Edebiyatı Türleri; Klasik Eserler ve Çocuk Klasikleri Üzerine Bir İnceleme; Çocuklara Seslenen Diğer Yazınsal Türler ve Dilsel Gereçlerin Çocukların Gelişimlerine Katkıları; Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Yaş Gruplarına Göre Seviyelendirilmesi; Görsel Medya ve Çocuk; Elektronik Çocuk Kitapları (E-Kitap) ve Çizgi Kitaplar; Çocuk Yaratıcılığını Geliştirmeye Yönelik Yazınsal, İletişimsel ve Sosyal Etkinlikler; Çocuk Edebiyatının Çocuklarda Değer Yargıları ve Estetik Gelişimine Katkısı konuları işlenmiştir.

Eserin bölümleri farklı akademisyenler tarafından kaleme alındığı için bölümler arasında farklı üslup ve yaklaşım söz konusudur. Yazıların özgünlüğünü korumak amacıyla üslup ve yaklaşım birliğinin sağlanması yoluna gidilmemiştir.taşımaktadır.

Eserin eğitim fakültelerinin başta Türkçe Öğretmenliği olmak üzere Sınıf Öğretmenliği

ve Okul Öncesi öğretmenliği bölümlerinde okutulan Çocuk Edebiyatı

derslerini alan öğretmen adaylarına, alanda araştırmalar yapan akademisyenlere,

yüksek lisans ve doktora programlarında çocuk edebiyatı dersini alan akademisyen

adaylarına yararlı olacağı kanaatindeyiz.

İncelemekte olduğunuz eserin eksiklerinin olduğu muhakkaktır. Siz değerli

okuyuculardan ricamız; ilk baskısı yapılan eserle ilgili gözlemlerinizi, deneyimlerinizi,

tespit ettiğiniz eksikleri tarafımıza iletmenizdir. Sizlerin tespitleri, görüş ve

önerileri esere katkı sunacaktır.

Çalışmanın meydana gelmesinde emeği geçen Türkçe Eğitimi alan uzmanı

yazarlara, eseri incelemekte olan siz değerli okuyuculara, eseri özenle baskıya hazırlayan

Pegem Akademi çalışanlarına içten teşekkürler…