Çelik Lif Katkılı AlüminyuFlexural Behaviour of Steel Fiber Reinforced Concrete-Filled Aluminum Tube Beamsm Tüp İçine Beton Doldurulmuş Kirişlerin Eğilme Dayanımlarının İncelenmesi


Yaltay N., Yavuz D., Güler S.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.79-87, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowadays, the use of concrete filled steel tube (CFST) beams is increasing especially in high structures and bridge beams. However, concrete filled aluminum tube (CFAT) beams that are lighter and cheaper than normal and stainless steel, are widely used in construction applications in recent years. The aim of this study is to examine the moment and ductility capacities of steel fiber reinforced rectangular CFAT beams. The volumetric ratios of steel fibers were selected as 0.5% and 1.5% and aluminum tube wall thicknesses were chosen as 2 and 4 mm. The results show that filling concrete into hollow aluminum tubes significantly increase the strength and ductility capacities of CFAT beams. While the effects of steel fibers in increasing the moment capacity of CFAT beams are quite limited, it has been observed that they are much more effective in enhancing the ductility capacity of CFAT beams. In addition, when the fiber ratio was increased from 0.5% to 1.5%, it was obtained that CFAT beams exhibit more inelastic deformation and therefore the increase in ductility capacity was more pronounced.

Çelik tüp içine beton doldurulmuş (ÇTBD) kirişlerin özellikle yüksek yapılarda ve köprü kirişlerinde kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak, son yıllarda normal ve paslanmaz çelik yerine daha hafif ve ucuz olan alüminyum tüp içine beton doldurulmuş (ATBD) kirişler inşaat uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı çelik lif katkılı dikdörtgen en kesitli ATBD kirişlerin moment ve süneklik kapasitelerinin incelenmesidir. Çelik liflerin hacimsel lif oranları %0,5 ve %1,5 olarak, alüminyum tüp et kalınlıkları ise 2 ve 4 mm olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda, içi boş alüminyum tüplerin içine beton doldurulmasının ATBD kirişlerin dayanım ve süneklik kapasitelerini önemli oranda artırdığı belirlenmiştir. Çelik liflerin ATBD kirişlerin moment kapasitelerini arttırmada etkileri oldukça sınırlıyken, ATBD kirişlerin süneklik kapasitelerini arttırmada çok daha fazla etkili oldukları görülmüştür. Ayrıca, çelik lif hacimsel oranı %0,5’den %1,5’a çıkarıldığı zaman ATBD kirişlerin daha fazla elastik ötesi deformasyon yaptıkları ve bundan dolayı süneklik kapasitesindeki artışların daha belirgin olduğu belirlenmiştir.