Bağlama Eğitiminde Popüler Müzik Eserlerinden Yararlanma: Orhan Gencebay Örneği


Kınık M.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.7, pp.128-136, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çağın yeniliklerini en somut biçimde içerisinde bulabileceğimiz müzik türlerinden biri şüphesiz popüler müziktir. Bunlardan çalgısal içerik açısından; icranın düzeyi, tekniği, icracının tarzı ve tavrı gibi özellikler, popüler müziğin çalgı eğitiminde yararlanılabilecek kaynak olma özelliğini göstermektedir. Bu türde kaynak özelliği taşıyan sanatçılardan biri de Orhan Gencebay’dır. Albümlerindeki bestelerin tamamı kendine ait olan Orhan Gencebay, eserlerinde çalgı çeşitliliği ve tekniği, gelenekselden kopuk olmayan yenilikçi anlayışı, Batı çalgı tekniğinden yararlanması, ton, makam zenginliği gibi müzikal unsurları eserlerine ustaca yansıtan bir sanatçıdır. Araştırmada, Orhan Gencebay eserlerinin bağlama eğitiminde farklı icra şekillerini kazandırma amacı taşıyan dört eserinin müziksel analizi yapılmıştır. Bu analizler sonrasında seçilen dört eser, çalgısal bölümleri üzerinde kazandırdıkları beceriler belirtilerek, bağlama öğretimine uygun yazım ve terminoloji ile etütsel nitelik taşıyan kaynak şeklinde sunulmuştur.