Investigation of Mycoplasma bovis in Bovine Lung Samples with Pneumonia by Real Time PCR


Creative Commons License

Karahan Ş., Ekin İ. H.

XIV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Konya, Turkey, 13 - 16 October 2020, pp.148-149

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.148-149
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to investigate Mycoplasma bovis from bovine lungs with pneumonia by Real-Time PCR. M. bovis was identified in 52 out of 100 bovine lung samples diagnosed with pneumonia macroscopically by Real-Time PCR whereas the presence of various bacterial agents was determined in 58 of the samples by conventional bacteriological methods. In the study, Escherichia coli was detected in the highest rate (25%) after M. bovis while Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae, Sphingomonas paucimobilis, Mannheimia haemolytica, Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus spp. were isolated from 13%, 7%, 7%, 4%, 1% and 1% of the samples, respectively. Also, bacterial agent was not isolated from 42 of lung samples by conventional bacteriological methods. The findings of the study indicated that M. bovis was an important causative agent of respiratory diseases in cattle, and that the presence of other bacterial agents should be considered in the diagnosis and treatment of the disease.

Keywords: Bovine, Lung, Mycoplasma bovis, Real Time-PCR

Bu çalışmada, pnömonili sığır akciğerlerinde Mycoplasma bovis’in gen spesifik primerlerin kullanıldığı Real-Time PCR yöntemi ile araştırılması amaçlandı. Makroskobik olarak pnömoni tanısı koyulan 100 adet sığır akciğer örneğinin 52’sinde Real-Time PCR ile M. bovis identifiye edilirken, 58’inde konvansiyonel bakteriyolojik yöntemler ile çeşitli bakteriyel etkenlerin varlığı tespit edildi. Çalışmada M. bovis’den sonra en yüksek oranda (%25) Escherichia coli tespit edilirken, Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae, Sphingomonas paucimobilis, Mannheimia haemolytica, Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus spp. örneklerin sırasıyla %13, %7, %7, %4, %1 ve %1’inden izole edildi. Akciğer örneklerinin 42’sinden ise konvansiyonel bakteriyolojik yöntemler ile bakteriyel etken izole edilmedi. Çalışmadan elde edilen bulgular ile M. bovis’in sığırlarda solunum sistemi hastalıklarına neden olan önemli bir etken olduğu belirlenmekle birlikte hastalığın teşhis ve tedavisinde diğer bakteriyel etkenlerin varlığının da göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar Sözcükler: Sığır, Akciğer, Mycoplasma bovis, Real Time-PCR