VAN GÖLÜ’NÜN YÜZLERCE YILLIK MİTOLOJİK YARATIĞI: VAN GÖLÜ CANAVARI


Aykaç Ö. A.

Van Gölü Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 02 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Son dönemlerde yapılan bilimsel çalışmalar ile yaşı 600 bin olarak belirlenen Van Gölü, insanlığın Van ve civarında yerleşmesi ile birlikte farklı mitolojik hikayelerin ve efsanelerin de konusu olmuştur. Yerleşimi Paleotik çağa kadar dayandırılan Van’ın esas yerleşim hikayesi M.Ö. 2000’li yıllarda başlamış, Van’ın mitleri ve efsaneleri de bu yaşam süresince dillerden dillere, medeniyetlerden medeniyetlere aktarılmıştır. Her medeniyet ve dönem kendi mitini oluştursa da kentin sosyolojisine, ekonomisine, sosyal yapısına büyük katkı sunan Van Gölü, mitolojik yanıyla da turizme olan katkının en önemli sac ayağını oluşturmuştur. Gölün turizme olan katkısında da en ilginç hikâye bir Van Gölü canavarı efsanesi yaratılmasıdır. Daha çok 1990’lı yılların efsanesi olarak bilinse de Van Gölü Canavarı’nın Ermeni mitolojisindeki Vişab, Osmanlı döneminde görüldükten sonra da son dönemlerde Bestami gibi isimlerle anılmış ve bu medeniyetlerin de mitolojisinde varlığı ile yer edinmiştir. Bu çalışmanın amacı da Urartular’dan Ermeniler’e Osmanlı’dan Türkiye’ye kadar farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü bu topraklarda Van Gölü Canavarı ekseninde Van Gölü’nün mitolojisini ele alıp farklı örneklerle detaylandırmaktır.