Sığır ve İnsan Orijinli Grup B Streptokokların Bazı Antimikrobiyel Maddelere İn Vitro Duyarlılıklarının Araştırılması


Creative Commons License

Ekin İ. H., Gürtürk K., ARABACI Ç., ÇÖLÇİMEN N., BABACAN F.

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.22, no.1, pp.5-9, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: VAN VETERİNARY JOURNAL
  • Journal Indexes: CAB Abstracts
  • Page Numbers: pp.5-9
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the in vitro susceptibility of bovine and human Group B Streptococci (GBS) isolated from Van and Istanbul region to different groups of antimicrobial agents were investigated. A total of 110 GBS isolates each from 55 human and 55 bovine origins were tested. The evaluation performed according to Clinical and Laboratory Standards revealed that all the human GBS isolates were susceptible to β-lactam group antibiotics, whereas 5 (9.09%) of the bovine isolates were resistant and 11 (20%) of them were moderately susceptible to penicillin G. Twenty-five (45.45%) human and 22 (40%) bovine isolates showed macrolide and/or lincosamide resistance patterns. Nine (36%) human isolates had macrolide and lincosamides resistance pattern and 7 (28%) isolates were only resistant to lincosamides. On the other hand, macrolide and lincosamide resistance patterns were found only in 3 (13.63%) bovine isolates and 12 (54.54%) of them were resistant only to lincosamide. Human GBS isolates (83.63%) were more resistant (p<0.001) to oxytetracycline than bovine isolates (18.18%).

It is concluded; the detailed researches are required for the evaluation of penicillin resistance of bovine isolates and in vitro antimicrobial susceptibility testing are necessary for GBS strains showing resistance to both macrolide and lincosamides preferred to β-lactam antibiotics before treatment. 

Bu araştırmada, Van ve İstanbul yörelerinden izole edilen sığır ve insan orijinli Grup B Streptokok (GBS)’ların farklı gruplardaki antimikrobiyel maddelere in vitro duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle belirlendi. Araştırma kapsamında 55 adet sığır ve 55 adet insan olmak üzere toplam 110 GBS izolatı test edildi. Clinical and Laboratory Standards Institute kriterlerine göre yapılan değerlendirmede, insan orijinli GBS izolatlarının tamamı β-laktam grubu antibiyotiklere duyarlı bulunurken, sığır orijinli izolatların 5 (%9.09)’inin penisilin G’ye dirençli ve 11 (%20)’inin de orta derecede duyarlı olduğu tespit edildi. Makrolid ve/veya linkozamid direnç profili gösteren 25 (%45.45) insan izolatının 9(%36)’unda makrolid ve linkozamid direnç profili görülürken, 7 (%28) izolatta sadece linkozamidlere karşı direnç tespit edildi. Buna karşın 22 (%40) sığır izolatının sadece 3 (%13.63)’ünde makrolid ve linkozamid direnç profili ve 12 (%54.54)’sinde de linkozamid dirençliliği belirlendi. İnsan izolatlarında (%83.63) oksitetrasiklinlere karşı dirençlilik, sığır izolatlarına (%18.18) göre önemli derecede (p<0.001) yüksek bulundu.

Sonuç olarak, sığır izolatlarında tespit edilen penisilin dirençliliğinin belirlenmesine yönelik detaylı araştırmalar yanında sağaltımda β-laktam grubu antibiyotiklere alternatif olarak kullanılacak makrolid ve linkozamid grubu antibiyotikler için in vitro antimikrobiyel duyarlılık testlerinin yapılmasının gerekli olduğu kanısına varıldı.