’Eksternal Ventriküler Drenajın Mortal Komplikasyonu Ventrikülit: Olgu Sunumu


Çetin E.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 25 April 2015, vol.25, pp.308-309

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 25
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.308-309
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Ventriküler kateterizasyon intrakranyal basıncı artmis olan

hastalarda ilk aşamada kullanılan temel bir takip ve tedavi yöntemidirİntrakranyal basıncın takibine ek olarak, beyin omurilik sıvısının(BOS)

drenajina olanak sağlayarak tedavi edici rol de üstlenir. Ancak

kateterizasyonun en önemli komplikasyonlarından biri, hayati tehdit

eden ventrikülit ve menenjit riskinin ortaya çıkmasıdır. Literatürlerde

enfeksiyon gelişme riski %0-45 arasında bildirilmiştir.

Yöntem: Acil kliniğimize hipertansif intraserebral hematom nedeni ile

başvuran 53 yaşında erkek olgu sunuldu.

Bulgular: Olgu sol hemiparezi ve Glaskow Koma Skalası (GKS) 14

kliniği ile başvurdu. İncelemelerinde sağ bazal çekirdekler seviyesinde

ventriküle açılmış intraserebral hematom mevcuttu. Aynı gün şuuru

bozulan hastaya external ventriküler drenaj uygulandı. Takiplerinde

intraserebral hematomunun rezorbe olması ve intrakranial basınç artışı

bulgularının olmaması nedeniyle yatışının 18. günü external ventriküler

drenaj sistemi çıkarıldı. 23. günü kliniği yeniden progrese oldu ve tekrar

external ventrüler drenaj sistemi takıldı. BOS kültürlerinde K. pneumoniae

üremesi üzerine enfeksiyon ile konsulte edilen hastaya kültüre uygun

antibiyoterapi başlandı. Kliniğinde düzelme olmayan hastanın radyolojik

incelemeleri de ventrikülit ile uyumlu idi. Olgu 54. gün exitus kabul edildi.

Tartışma: Eksternal ventriküler kateterizasyon nöroşirürji pratiğinde

halen sıklıkla kullanılmaktadır ve santral sinir sistemi enfeksiyonlari ile

arasinda bağlantı oldugu yaygın olarak kabul edilmektedir. Sonuçta

unutulmamalıdır ki, modern antibiyoterapi uygulamalarında rağmen

enfeksiyon halen karşımıza önemli bir sorun olarak çıkmaktadır.