Ratlarda Ghrelin Uygulamasının PTZ-Kindling Modelinde Antikonvulsan Etkileri


Erkeç Ö. E., Yunusoğlu O., Huyut Z.

3. Nörobilim Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.193

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.193
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Epilepsi en yaygın nörolojik bozukluklardan biridir ve dünya çapında 70 milyon insanı

etkilemektedir. Epileptik nöbetlerin, beyinde inhibitör GABA ve eksitatör glutamat nörotransmitterleri

arasındaki dengenin bozulması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Ghrelin nöropeptidi, son

zamanlarda, epilepsi alanında umut verici bir ilaç adayı olarak düşünülmektedir. Akut nöbet

modellerinde antikonvulsan etkileri bildirilmiş olmasına rağmen, kronik modellerde herhangi bir çalışma

yapılmamıştır. Bu çalışmada ilk defa, ghrelin enjeksiyonunun; nöbet ve epileptojenez üzerine etkilerinin,

kronik bir epilepsi modelinde araştırılması amaçlandı.

YÖNTEM: Erkek Wistar-albino sıçanlar, 6 gruba randomize olarak dağıtıldı (n=10): 1) Kontrol, 2)

SF+PTZ: Serum fizyolojik (SF, 1ml/kg, ip) + pentilentetrazol (PTZ, 35 mg/kg, ip), 3) DZP+PTZ:

Diazepam (2 mg/kg, ip) + (PTZ, 35 mg/kg, ip), 4) G20+PTZ: Ghrelin (20 μg/kg, ip) + (PTZ, 35 mg/kg,

ip), 5) G40+PTZ: Ghrelin (40 μg/kg, ip) + (PTZ, 35 mg/kg, ip), 6) G80+PTZ: Ghrelin ( 80 μg/kg, ip) +

(PTZ, 35 mg/kg, ip). Deney gruplarına ghrelin, DZP veya SF enjeksiyonundan yarım saat sonra PTZ

enjekte edildi. Nöbet skorları PTZ enjeksiyonundan sonra 30 dk. boyunca gözlem yapılarak tespit edildi.

Uygulamalar günaşırı (her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma) yapıldı. 20. enjeksiyonda SF+PTZ

grubundaki tüm hayvanlarda tutuşma gerçekleştiği için deney sonlandırıldı.

BULGULAR: Tüm enjeksiyonlarda ghrelin uygulanan grupların nöbet skorları PTZ grubuna göre düşük

bulundu (p<0.01). Sadece 12 ve 14. enjeksiyonlarda G20+PTZ grubunun nöbet skorları SF+PTZ

grubundan düşük olmasına karşın, fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Ghrelin

gruplarının maksimum nöbet ortalamaları 20 enjeksiyonun sonuna kadar en yüksek 3 civarında kaldı,

PTZ grubunda ise 7. enjeksiyondan itibaren nöbet ortalamaları 3 ve üzeri olarak ilerledi. Skor 4 ve üstü

ilk nöbet SF+PTZ grubunda 4. enjeksiyonda, G20+PTZ ve G80+PTZ gruplarında 10. enjeksiyonda,

G40+PTZ grubunda ise 13. enjeksiyonda gözlendi.

SONUÇ: Sonuç olarak verilerimiz, kronik ghrelin uygulamasının PTZ-indüklü kindling nöbetlerini

baskıladığını ve epileptojenezi geciktirdiğini göstermiştir.

Bu çalışma TUBİTAK tarafından 118S201 numaralı proje olarak desteklenmektedir.