VAN İLİ ÖZALP İLÇESİNDE KIRMIZI BİR TİLKİDE TESPİT EDİLEN EKTOPARAZİTLER


Creative Commons License

Denizhan V., Karakuş A.

ISARC 3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022, Batman, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.383-391

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Batman
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.383-391
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Bu çalışmada ile Van ili Özalp ilçesi karayolunda araç çarpması sonucu ölü olarak bulunan bir kırmızı tilkide

tespit edilen ektoparazitleri incelenerek cins ve tür bazında tespit etmeyi amaçlanmıştır. Ölü olarak bulunan

kırmızı tilki karkası olası zoonoz hastalıklardan korunmak amacı ile plastik bir torbaya konularak Van Yüzüncü

Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuvarına getirilerek -20℃ muhafaza edildi.

Daha sonra ektoparazitleri belirlemek için çözdürülen tilkiden makroskobik olarak vücut bölümleri detaylı

incelendikten sonra mevcut ektoparazitler toplandı. Toplanan ektoparazitler %70’lik etanol içerisinde +4 ℃’de

tür teşhisleri yapılana kadar saklandı. Toplanan kene ve pireler stereo mikroskop altında morfolojik özeliklerine

göre incelenip soy ve türlerin tespiti yapıldı. Tilki karkasında yapılan makroskopik inceleme sonucunda 14 adet

kene ve 23 adet pire olmak üzere toplam 37 adet ektoparazit toplandı. Toplanan bu ekdoparazitlerin

cinsiyetlerine bakıldığında kenelerin 5 tanesi erkek, 9 tanesi de dişi, pirelerinde 18 tanesi dişi ve 5 tanesi erkek

olarak belirlendi. Stereo mikroskopta yapılan mikroskobik inceleme sonucunda kenelerin tamamı Haemaphysalis

erinacei olarak belirlerken, pirelerde ise 21 tanesi Pulex İrritans, 2 tanesi ise Chaetopsylla trichosa olmak üzere

2 tür identifiye edildi. Bu çalışma Van yöresi Özalp ilçesinde bulunan kırmızı tilkilerin kene veya pire yönünden

enfeste olduğunu göstermektedir. Bu durumda kırmızı tilki popülasyonlarında bu ektoparazitlerin yaygın

olabileceği öngörülmektedir. Kene ve pire gibi ektoparazitler çeşitli hastalıklara vektörlük ya da ara konaklık

yapmalarından ötürü hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple yabani

hayvanlarda bu ektoparazitlerin yaygınlığına dair verilerin elde edilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, taşıdıkları

hastalıkların kontrolü kapsamında yapılacak ektoparaziter çalışmalara, mümkün olduğunca yabani hayvanların

da eklenmesi, ektoparaziter mücadelede başarı oranını artıracağı kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Kene, Pire, Van, Tilki