Süt Olum Döneminde Biçilen Arpa Hasılına Üre ve Melas Katılmasının Silaj Kalitesi ve Rumende Ham Besin Maddelerinin Yıkılımı Üzerine Etkisi


Demirel M., Yıldız S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.11, no.1, pp.55-62, 2001 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.55-62
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

 In this study, it was aimed to determine the effect of whole crop barley harvested at milk stage added 0 and 1 % urea and 0, 5 and 10 % molasses on silage pH, acetic acid (AA), butyric acid (BA) and lactic acid (LA) levels and degradation of dry matter (DM), crude protein (CP) and crude sellulose (CS) with naylon bag method in the rumen. Six silage samples were prepared and incubated 70 days in jars. Degradation of silages in the rumen at 4, 8, 16, 24 and 48 hours were determined on rumen fistulated four Akkaraman rams. According to analysis result, 5 % molasses 1 % urea added silage had the highest 4.92 pH and 5 % molasses 0 % urea added silage had the lovest 4.28 pH. The differences among pH values were statistically significant (P<0.05) in the groups.These lactic acid content 109.41 g/kg DM was the highest in 10 % molasses 1% urea contained silage. On the other hand, the lovest lactic acid level 26.92 g/kg DM was determined in 0 % molasses 0 % urea contained slage. 5 % molasses 1 % urea added silage had the highest acetic acid level 27.18 g/kg DM and 5 % molasses 0 % urea added silage group had the lovest acetic acid level 10.80 g/kg DM. 0% molasses 0 % urea added silage had the highest butyric acid level 7.02 g/kg DM and 10% molasses 0 % urea added silage group had the lovest butyric acid level 0.81 g/kg DM.The differences among the lactic acid and acetic acid values were statistically significant (P<0.05) in the groups.Silage fermentations was incrased by adding molasses to whole crop barley harvested at milk stage. Degradability of silage dry matter, crude protein and crude sellulose in the rumen was increased by addition of molasses and urea. The highest average degredability of DM and CS of 10 % molasses 0 % urea added silage were determined as 83.55% and 71.04% at 48.hours ,respectively. The highest average degredability of CP of 10 % molasses 1 % urea added silage was determined as 98.24% at 48.hours The average lowest degredability of DM,CP and CS were determined in 0 % molasses 0 % urea added silage as 79.77, 91.09% and 64.80 at 48. hours, respectively. 

Bu araştırmada, süt olum döneminde biçilen arpa hasılına %0 ve %1 oranında üre ve %0, %5 ve %10 oranında melas ilavesinin silaj pH’sı, asetik asit (AA), bütirik asit (BA), laktik asit (LA) düzeyleri ve naylon kese yöntemi ile rumende kuru madde (KM), ham protein (HP) ve ham selüloz (HS) parçalanabilirliği üzerine etkisi incelenmiştir. Hazırlanan 6 silaj örneği cam kavanozlara konularak 70 gün inkübasyona bırakılmıştır. Naylon kese yöntemi ile silajların rumende 4, 8, 16, 24 ve 48 saatlerdeki parçalanabilirliklerinde; rumen fistülü takılmış 4 baş Akkaraman erkek toklusu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu en yüksek pH değeri 4.92 ile %5 melas %1 üreli silajda, en düşük pH değeri ise 4.28 ile %5 melas %0 üreli silajdan elde edilmiş olup istatistik olarak önemli (P<0.05) bulunmuştur. Laktik asit, asetik asit ve bütirik asit değerleri incelendiğinde ise en yüksek laktik asit değeri 109.41g/kg KM ile %10 melas %1 üreli silajda, en düşük laktik asit değeri ise 26.92g/kg KM ile %0 melas %0 üreli silajda; en yüksek asetik asit değeri 27.18g/kg KM ile %5 melas %1 üreli silajda; en düşük asetik asit değeri 10.80 g/kg KM ile %5 melas %0 üreli silajda ve en yüksek bütirik asit asetik değeri ise 7.02 g/kg KM ile %0 melas %0 üreli silajda; %5 melas %1 üreli silajda; en düşük bütirik asit değeri 0.81g/kg KM ile %10 melas %0 üreli silajdan elde edilmiş olup değerler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli (P<0.05) bulunmuştur. Süt olum döneminde biçilen arpa hasılına melas ilavesi silaj fermentasyonunu olumlu yönde etkilemiştir. Silajların rumende KM, HP ve HS parçalanabilirlikleri yemlere melas ve üre katılması ile arttığı görülmektedir. 48. saatte en yüksek ortalama KM ve HS parçalanabilirliğin sırasıyla %83.55 ve %71.04 ile %10 melas %0 üreli silajdan elde edilmiştir. 48. saatte en yüksek ortalama HP parçalanabilirliğin %96.24 ile %10 melas %1 üreli silajdan elde edilmiştir. Aynı saatte en düşük ortalama KM, HP ve HS parçalanabilirliğin sırasıyla %79.77, %91.09 ve 64.80 ile %0 melas %0 üreli silajdan elde edilmiştir.