Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası: Pertevniyal Bandırma Devlet Hastanesi


Creative Commons License

Güzel E., Gülen M.

2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’19) (International Symposium of Bandirma and its Surroundings), Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2019, pp.75-96

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75-96
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Balıkesir İli Bandırma İlçesi, Cumhuriyet Dönemi’nde Anadolu’nun diğer kentlerinde olduğu gibi hızlı bir kentsel gelişim göstermiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ülke genelinde sağlık yapılarının inşası diğer kamusal binalara oranla daha azdır. Pertevniyal Bandırma Hastanesi bu dönemde inşa edilen on hastaneden birisidir. Bu dönemde, yönetim binaları, güvenlik ve hizmet örgütlerine ait çok sayıda kamu binasını içeren bir imar faaliyetine girişilmiştir. Günümüzde tescillenerek koruma altına alınan bu yapılar, kente mimari karakter kazandıran önemli örneklerdir. Bu yapıların en önemlilerinden biri, hiç kuşkusuz, Pertevniyal Bandırma Devlet Hastanesi’dir. Verdiği hizmetlerle kısa zamanda bir bölge hastanesi konumuna gelen Bandırma Pertevniyal Hastanesi’nin ana binasına 1954 yılında B Blok, 1974 yılında C Blok ve 1995 yılında da D Blok adıyla bilinen bölümler eklenmiştir. 2010 yılında işlevini kaybeden yapı yıllardır atıl durumdadır. 2015 yılında ana bina dışındaki tüm ek binalar yıkılmıştır. Çalışma, Pertevniyal Bandırma Devlet Hastanesi’nin mimari özelliklerinin belirtilmesi ve Cumhuriyet Dönemi mimarisi içindeki yerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca özgün mimari özellikleri temel alınarak yapının günümüzdeki durumunda meydana gelen değişiklikler irdelenecektir. Hastane, Bandırma’da Erken Cumhuriyet Dönemi’nde inşa edilip ayakta kalan nadir örneklerden biri olması, inşa edildiği dönemin mimari karakterini yansıtması ve ilçenin yaklaşık son 90 yıllık tarihine tanıklık etmesi sebebiyle önemli bir yapıdır. Bandırma ilçe tarihi açısından bu hastane yapısının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, ivedilikle üzerinde durulması gereken bir konudur.