SORUN ODAKLI BIR DURUMDAN ÇÖZÜM ODAKLI BIR DURUMA YÖNELIS: EDEBÎ ESERLERDE KARAKTER TAHLILI


Creative Commons License

Kaya M., Tanrıverdi S.

Tarih Okulu Dergisi, vol.46, pp.1784-1798, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/joh43343
  • Journal Name: Tarih Okulu Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1784-1798
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

The main purpose of this study is to identify the perspectives of the characters in the stories of the Big Little Sea and Grumpy Penguin, one of the works of children's literature, against the problems they face. In the study carried out within the scope of this purpose, document review, one of the qualitative research techniques, was used. Content analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used in the analysis of the analyzed data. Words and sentences expressing the problems experienced by the characters in the mentioned works and their solution-oriented approaches regarding these problems were determined. The determined statements were sent to the experts consisting of four lecturers and the common statements in the feedback from them were taken and analyzed. As a result of the study, it has been determined that the characters in the Great Little Sea work have passed through the self-criticism filter and they found a solution to the problem, and by taking everyone's opinion, they created a democratic environment and created different alternative ways. The penguin, who was left alone in the story of the grumpy Penguin, was found to be free from her problems by choosing a target for herself and lived a happy life after achieving this goal.

Keywords: Literary Work, Character Analysis, Solution-Oriented Thinking.

Öz

Bu çalışmanın temel amacı çocuk edebiyatı eserlerinden Kocaman Küçük Deniz ve Huysuz Penguen öykülerinde yer alan karakterlerin karşılaştıkları sorunlara karşı sergiledikleri bakış açılarını tespit etmektir. Bu amaç kapsamında yapılan çalışmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. İncelenen verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Belirtilen eserlerdeki karakterlerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin sahip oldukları çözüm odaklı yaklaşımları ifade eden kelimeler ve cümleler tespit edilmiştir. Tespit edilen ifadeler dört öğretim üyesinden oluşan uzmanlara gönderilmiş onlardan gelen dönütlerdeki ortak olan ifadeler alınmış ve analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Kocaman Küçük Deniz eserindeki karakterler kendilerini öz eleştiri süzgecinden geçirerek hem çevre kirliliği soruna bir çözüm yolu bulmuşlardır hem de herkesin fikrini alarak demokratik bir ortamın oluşmasını sağlamışlardır. Böylece insanın sorunlar üzerinde çözüm odaklı düşünerek farklı alternatif yolları bulabileceğini karakterler üzerinden okuyucuya göstermişlerdir. Huysuz Penguen öyküsünde yalnız kalan, arkadaş canlısı olmayan penguenin kendisine bir hedef seçerek sorunlarından kurtulduğu ve bu hedefini gerçekleştirdikten sonra mutlu bir hayat yaşadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Edebî Eser, Karakter Tahlili, Çözüm Odaklı Düşünme.