Çok Seviyeli Poisson Regresyonu için PQL, MQL ve MCMC Yöntemlerinin Karşılaştırılması


Akkol S., Okut H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, vol.15, pp.30-40, 2010 (Peer-Reviewed Journal)