Flor ve 7,12-dimethylbenzatrasen toksisitesinin wistar albino sıçanlarda vitamin,iz element ve mineral düzeyleri üzerine etkisi-effect of fluorine and 7,12-dimethylbenz(a)antracene toxicity on vitamin,trace elements and mineral levels in wistar albino rats.


OTO G., YILDIRIM S., Ekin S., Özdemir H., Öksüz E., Uyar H., ...More

IV.IMCOFE, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.234

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Roma
  • Country: Italy
  • Page Numbers: pp.234