CYBER THREATS TO ENERGY SECURITY


Creative Commons License

Biçek E., Karaca M.

in: INFORMATION AND INFORMATION SYSTEMS SECURITY, Dr. Öğr. Üyesi İsa Avcı,Dr. Öğr. Üyesi Murat Koca, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.21-40, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.21-40
  • Editors: Dr. Öğr. Üyesi İsa Avcı,Dr. Öğr. Üyesi Murat Koca, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

As the welfare and development levels of countries increase, their energy consumption increases.


is also increasing significantly. For this reason, the production, distribution and development of energy

Creating and maintaining sustainable energy infrastructures is the most important issue for all countries.


is among the important strategic goals. Advances in technology

energy security, as well as causing the content of many concepts to change.


It also caused the concept to change. When it comes to energy security, firstly-

Only physical protection of production and distribution areas should be considered.

While today, there are dozens of dimensions and many parameters belonging to each dimension.

A broad concept with many aspects is understood. cyber security energy security

It is one of the most important dimensions of . In this section, with the developing technology,

Emerging cyber threats and precautions that can be taken were examined.


Keywords: Energy, Energy Security, Cyber Security

Ülkelerin refah seviyesi ve gelişmişlik düzeyleri arttıkça enerji tüketimleri


de önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle enerjinin üretimi, dağıtımı ve ge-

rekli enerji altyapılarının oluşturulması ve korunması tüm ülkeler için en


önemli stratejik hedefler arasında yer almaktadır. Teknolojideki ilerlemeler

birçok kavramın içeriğinin değişmesine neden olduğu gibi enerji güvenliği


kavramının da değişmesine neden olmuştur. Enerji güvenliği denince önce-

leri sadece üretim ve dağıtım sahalarının fiziksel olarak korunması akla ge-

lirken, günümüzde onlarca boyutu ve her boyuta ait çok sayıda parametre-

leri olan geniş bir kavram anlaşılmaktadır. Siber güvenlik enerji güvenliği-

nin en önemli boyutlarından biridir. Bu bölümde gelişen teknoloji ile birlik-

te ortaya çıkan siber tehditler ve alınabilecek önlemler incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Güvenliği, Siber Güvenlik