The Relationship Between Smartphone Use in the Lavatory and Hemorrhoidal Disease


Creative Commons License

Zarbaliyev E., Çelik S.

Turkish Journal of Colorectal Disease, vol.31, no.3, pp.217-223, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Hemoroidal hastalık, nüfusun önemli bir bölümünün bir noktada karşılaştığı proktolojik bir sorundur. Günümüzde, cep telefonlarının aşırı sosyal medya alışkanlıkları ile birlikte aşırı kullanımı, birincisinin tuvalette kullanılmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, lavaboda cep telefonu kullanımının hemoroidal hastalık ile ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Genel cerrahi polikliniğine hemoroid şikayeti ile başvuran hastalar çalışma grubuna dahil edilirken, bu tür şikayeti olmayan sağlıklı gönüllüler kontrol grubunu oluşturdu. Tüm katılımcılara cep telefonu kullanım alışkanlıkları hakkında sorular içeren bir anket verildi. Hemoroid hastalığının derecesi, varsa, fizik muayeneleri bizzat yapan deneyimli bir genel cerrah tarafından belirlendi. Bulgular: Çalışma grubu 882 katılımcı ve 802 kontrol grubundan oluşmaktaydı. Birincisinin %64,7’si (571 hasta) yanlarında cep telefonlarını lavaboya götürürken, bu oran kontrol grubu için sadece %38,4 (308 hasta) idi (p<0,001). Çalışma grubunun %49,9’u tuvaletteyken cep telefonlarında zaman geçirirken, kontrol grubunun sadece %27,3’ü bunu yapmıştı (p<0,001). Lavaboda bir cep telefonu kullanılarak geçirilen her ilave dakika için, hemoroit grubunda olma olasılığının 1,26 kat arttığı belirlendi (%95 güven aralığı =1,162-1,364). Sonuç: Cep telefonları artık lavaboda bile yaygın olarak kullanılmaktadır, bu alışkanlık hemoroit için risk faktörü olabilir. Bu nedenle, hemoroid tedavisi için, hastaların bu alışkanlığı bırakmaları tavsiye edilebilir. Anahtar Kelimeler: Hemoroidal hastalık, risk faktörleri, akıllı telefo