Demokrat Parti İktidarı Döneminde Doğuda Bir ÜniversiteKurma Çabaları (1950-1958)Attempts to Establish a University in Eastern Turkey during Democrat Party Rule(1950-1958)


Creative Commons License

Kardaş A.

History Studies, vol.6, no.6, pp.149-163, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 6
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: History Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.149-163
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: This article examines the development of the project to establish a university in Eastern
Turkey, which was brought to the agenda on the 15th anniversary of the republic in 1938. Atatürk
suggested the foundation of a university along the coast of Lake Van but the project was postponed
as WWII erupted. After the war the construction project started but plans were changed again
before the construction was finalized. While Demokrat Party government allocated a budget for the
construction of a university in Eastern Anatolia, the cooperation with the Nebraska University
resulted with the construction of university in Erzurum rather than in Van.
Keywords: Eastern Anatolia, University, Van, Atatürk, Democrat Party

Öz: Bu makale Cumhuriyet’in 15’inci yılında gündeme gelen, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir
üniversite kurulması projesinin gelişimini incelemektedir. Atatürk tarafından Van Gölü sahilinde
kurulması önerilen üniversite II. Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle ertelenmiş, savaştan sonra
Van’da bir üniversite inşaatına başlanmışsa da önemli bir aşama kaydedilemeden planlar tekrar
değişmiştir. Demokrat Parti Hükümeti doğu’da bir üniversite kurulması için ödenek ayırmışsa da
Amerika’nın Nebraska Üniversitesi’yle yapılan iş birliğinin sonucu üniversitenin Erzurum’da
kurulmasına karar verilmişti.
Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu, Üniversite, Van, Atatürk, Demokrat Parti