Çocuğun Dil Gelişiminde Yaratıcı Yazmanın Önemi


Creative Commons License

Temizyürek F., Bulut K.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.XIII, pp.146-163, 2016 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: XIII
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.146-163
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

It is an undeniable fact that language has an important function at keeping up with quickly changing and developing needs at our age which is regarded as Information Age; transmitting emotion, idea, wish and desires in an eloquent and effective manner, communicating with people in an accurate way and in many other things. Confucius’ saying “If I were called to rule a country, l would definitely start from the language” simply expresses this reality. That makes it necessary even obligatory for scientist to concentrate more on what is crucial at a time when language development is crucial for children. It is expressed in several research by the experts of the realm the approach of creative writing has a positive contribution to child language development. In this study, it has been emphasized importance of creative writing has in child language development. The study is based on literature review. The end of study covers various suggestions. gelişimine olumlu katkısının olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmada çocuğun dil gelişiminde yaratıcı yazmanın önemi üzerinde durulmuştur. Çalışma literatür taramasına dayanmaktadır. Çalışmanın sonunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Bilgi Çağı olarak kabul edilen çağımızın hızla gelişen ve değişen gereksinimlerine ayak uydurmada; duygu, düşünce, istek ve arzuların güzel ve etkili bir şekilde karşı tarafa iletilmesinde; insanlar arasında sağlıklı bir iletişimin kurulmasında ve daha birçok şeyde dili güzel ve düzgün kullanmanın çok önemli bir işlevi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Konfüçyüs’ün “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydım, hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle başlardım” sözü de bu gerçeği en yalın haliyle ifade etmektedir. Bu durum bilim adamlarının, çocuklarda dil gelişiminin en yoğun olduğu dönemde nelerin etkili olabileceği üzerinde daha fazla yoğunlaşmalarını gerekli hatta zorunlu kılmıştır. Alan uzmanlarınca yapılan çeşitli araştırmalarda yaratıcı yazma yaklaşımının çocukların dil gelişimine olumlu katkısının olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmada çocuğun dil gelişiminde yaratıcı yazmanın önemi üzerinde durulmuştur. Çalışma literatür taramasına dayanmaktadır. Çalışmanın sonunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.