THE EFFECTS OF THE COVID-19 OUTCOME ON THE BARBER BUSINESS: VAN PROVINCE EXAMPLE


Kara M., Kurt Y.

1th INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 25 October 2020, pp.65-77

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65-77
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The new type of coronavirus (Covid-19) epidemic, which emerged in Wuhan, China and spread worldwide, continues to affect businesses deeply. The epidemic, which primarily affected the health sector, all areas of social life, economic life, and the daily practices of individuals, deeply affected all sectors in businesses. With this research, the effects of the New Type Coronavirus (Covid-19) epidemic on the barber enterprises whose activity was stopped for a certain period  of time were investigated, and for this purpose, a face-to-face questionnaire was conducted with a questionnaire prepared for the enterprises. The questionnaire was applied to 70 barbershops in Van and the data to be used in the study were obtained. The answers to the questionnaires were evaluated using the SPSS package program. With the research, the barber businesses whose activities were stopped for a certain period of time were greatly affected by the Covid- 19 outbreak, in this process, the income sources of the enterprises were cut, in return, many fixed expenses continued, the enterprises experienced economic difficulties, they needed more support, they decreased the number of customers, uncertainty and They stated that it would take a long time for the epidemic to have 2nd and 3rd waves, and if the epidemic ended, things would return to normal.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını işletmeleri derinden etkilemeye devam etmektedir. En başta sağlık sektörü olmak üzere, sosyal yaşamın tüm alanlarını, ekonomik yaşamı, bireylerin gündelik pratiklerini köklü bir biçimde etkileyen salgın, işletmelerde tüm sektörleri derinden etkilemiştir. Bu araştırma ile Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının faaliyeti belirli süreliğine durdurulan berber işletmelerine olan etkileri araştırılmış, bu amaçla işletmelere hazırlanan anket formu ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket çalışması Van ilinde bulunan 70 berber işletmesine uygulanarak çalışmada kullanılacak veriler elde edilmiştir. Anketlere verilen cevaplar SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma ile faaliyeti belirli süreliğine durdurulan berber işletmelerinin Covid-19 salgınından büyük ölçüde etkilendiklerini, bu süreçte işletmelerin gelir kaynaklarının kesildiğini, buna karşılık pek çok sabit giderlerinin devam ettiğini, işletmelerin ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını, daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını, müşteri sayılarında düşüş yaşadıklarını, belirsizliğin ve salgının 2., 3. dalgalarının olmasının, salgının sona ermesi halinde ise işlerin normale dönmesinin uzun süre alacağını ifade etmişlerdir.