Archaeometric Analyses of Hasankeyf Medieval Glazed Ceramics


Creative Commons License

Yılmaz G.

XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2015, vol.1, pp.409-420

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.409-420
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Ilısu Barajı Projesi koordinasyonu altında çeşitli bölgelerde yürütülen Hasankeyf Kurtarma Kazıları kapsamında 2007-2009 yıllarına ait 33 adet sırlı aydınlatma ve depolama kabı arkeometrik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir, Arkeometrik çalışmalar kapsamında çeşitli fiziksel, kimyasal ve petrografik analizler uygulanmıştır, Örnekler öncelikle belgelenip kodlanmış, sonrasında da sırların renkleri CEI Lab renk sistemi kullanılarak tanımlanmıştır. Örnekler, matriks/agrega yapısı, agrega tiirü/ dağılımı/ büyükliiğü, gözenekliliği, kil türü ve yapısına göre ince kesit optik mikroskop analizi ile gruplandırılmıştır.Seramiklerin pişirim sıcaklığı 850-950°C arasında olmalıdır. Örneklerin kil türü yoğunlukla illittir. Altı grup içinde 2 grubun agrega içeriğind e tuğla kırı ğı parçaları yeralmaktadır. Seramik örneklerin tümü, sırlarının altında astar tabakasına sahiptir. Sırlar üzer­ inde gerçekleştirilen Mikro-XRF analizi, ,Fe Mn, Co, Sn ve yanında Pb'nin sır renklerinden sorumlu elementler olduğunu göstermiştir. PED-XRF analizi ile kimyasal kompozisyonu belirlenen seramikl erin ana element içeriğini SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO ve MgO oluşturmaktadır. Örneklerin petrografik ve kimyasal özellikleri hem kendi aralarında hem de yerel kayaç formasyonu ile uyumluluk göstermektedir . Örneklerin Sr ve Zn içeriklerine göre, örneklerin üretiminde ham madde kaynağı olarak yoğunlukla yerel killer kullanılmıştır.