CAHİLİYE DÖNEMİNDE HİTABET


Creative Commons License

Sönmez N.

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar, vol.8, no.2, pp.820-840, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar
  • Journal Indexes: Educational research abstracts (ERA)
  • Page Numbers: pp.820-840
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

 In this article, the adventure of development of rhetoric as a literary genre is examined in a broad perspective. In the first part of the article, information about the general characteristics of the Jahilliyah period is given in political, social and economical terms. Subsequently, as a literary genre, the development of the rhetoric in this historical period, the elements required for its ancestry, the presentation of the ancestor and the statues of the hatips are scrutinized. As the source of this work in this field, old sources written in the field of Arabic literature and works written about the subject in the modern period are referrred. Furthermore, the article was written with the assistance of the first part of my doctoral thesis titled as "Rhetoric in the period of the Jahilliyah and Sadru'l-Islamic period”

Keywords: Arabic literature, jahilliyah, technical prose, rhetoric

Bu makalede, cahiliye döneminde bir edebî tür olarak hitabetin gelişim serüveni geniş bir perspektifte incelenmektedir. Makalede ilkönce siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan Cahiliye Döneminin genel özellikleri hakkında bilgi verilmekte, daha sonra edebî bir tür olarak hitabetin bu dönemdeki tarihi seyri içerisinde gelişimini, hitabeti gerektiren unsurları, hitabetin sunumu ve hatiplerin statüleri ele alınmaktadır. Bu alandaki çalışmamıza kaynak olarak Arap edebiyatı alanında yazılmış eski kaynaklara ve modern dönemde konuyla ilgili olarak yazılmış eserlere başvurulmuştur. Ayrıca bu makale “Cahiliye Döneminde ve Sadru’l-İslâm Döneminde Hitabet” adlı doktora tezimizin birinci bölümünden istifade edilerek yazılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Arap edebiyatı, Hitabet, cahiliye, cenninesir, netorik