Türkiye’nin Kentsel Çevresel Sürdürülebilirliğinin Kategorik Veri Zarflama Analiziyle Değerlendirilmesi


Taşdoğan C., Mollavelioğlu M. Ş., Mıhçı H.

ANKARA UNIVERSITESI. SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.69, no.1, pp.141-164, 2014 (Peer-Reviewed Journal)