8. SINIF ÖGRENCILERININ FEN,TEKNOLOJI VE BILIM KAVRAMLARI ILEİLGILI GÖRÜSLERI


Creative Commons License

Önal G. , Zengin E., Asiltürk E.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.0, no.0, ss.289

  • Cilt numarası: 0
  • Basıldığı Şehir: Muş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.289

Özet

Bu çalışmada amaç,ilköğretim ikinci kademesinde yer alan 8. Sınıf öğrencilerinin fen,teknoloji ve bilim kavramları ile ilgili görüşleri belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmaya ilköğretimin ikinci kademesindeki 8.sınıf öğrencilerinden 25 kişiden oluşan öğrenci gurubu katılmıştır. Araştırmada görüşme tekniği yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Öğrenciler ile yapılan görüşmeler yazıya aktarılarak içerik analizleri yapılmıştır.Doğal ortamlarda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde sürecin izlendiği, görüşme ve gözlem gibi nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada sözel sorular sorulmuştur. Verilerin analizinde, öğrencilere yöneltilen sorulara verdikleri cevapların fen bilimleri dersinde işledikleri konu içerikleri ile ilişkili olarak cevaplamışlardır. Araştırmaya katılan öğrenciler, fen, teknoloji ve kavramlarını,birbirleriyle ilişkilendirip ifade etmişlerdir. Genel olarak canlılık, teknoloji, hayat ve bilim olarak çağrışım yaptıklarını söylemişlerdir. Bu durumda 8.sınıf fen bilimleri ünitelerinde yer alan insanda üreme büyüme ve gelişme, basit makineler, maddenin yapısı ve özellikleri, ışık ve ses, canlılar ve enerji ilişkileri gibi konuları işlemiş olmaları verdikleri cevaplarla orantılı olduğunu göstermektedir. Bir kavram tanımlanırken diğer iki kavram ile ilişkilendirip açıkladıkları belirlenmiştir. Genel olarak bu kavramların, insanların yaşantıların temelini oluşturacak olaylar ile ilgili olduğu ve hayatımızı kolaylaştırdığı gibi doğrudan canlı hayatları ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Öğrenciler Fen Teknoloji ve Bilimin gelecek yaşantıların temelini oluşturduğunu canlılık ve çevre bilinci oluşmasında etkili olduğunu belirtmişlerdir.