Çoklu Doğrusal Regresyon ve Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin Açıklanan Varyans Sonuçlarının Karşılaştırılması


ŞEVGİN H.

International Journal of Innovative Approaches in Education, vol.5, no.1, pp.155-166, 2021 (Peer-Reviewed Journal)