XIX. Yüzyıl Şairlerinden Kavukçuzâde Niyâzîve Divançesindeki Şiirleri


Öntürk T.

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.23, pp.109-134, 2020 (Peer-Reviewed Journal)