Nefrotik Sendromlu Bir Hastada Bilateral Renal Ven Trombozu


Creative Commons License

AVCU S., Arslan H., Akdeniz H., Bora A.

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, vol.3, no.21, pp.467-470, 2009 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 21
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.467-470
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Nephrotic syndrome (NS) increases predisposition to thromboembolism in adults and childhood. Renal vein thrombosis (RVT) is frequently seen in NS patients. In this study, it is aimed to present the demonstrative computed tomography (CT) findings of bilateral RVT diagnosed radiologically before serious clinical signs and symptoms have developed. An 18-year-old male patient followed with nephrotic syndrome for 2 months applied to our hospital with complaints of abdominal distension and pain, and fatigue lasting for a week. On physical examination, pretibial 3+ edema in both legs, abdominal distension and defense were identified. The patient was hospitalized with a presumptive diagnosis of peritonitis. On abdominal CT examination, bilateral RVT was demonstrated. In a patient with NS, a diagnosis of RVT usually cannot made unless pulmonary embolism, deep venous thrombosis, or sudden deterioration in renal function appears. As in this case, in patients with NS which is one of the most common etiologies of RVT, early diagnosis of RVT can be established radiologically, and this can be very helpful in the management of the disease.

Nefrotik sendrom (NS), erişkin ve çocukluk yaş grubunda tromboembolizme yatkınlığı artırmaktadır. NS'li hastalarda renal ven trombozu (RVT) sık izlenmektedir. Bu çalışmada ciddi klinik tablo gelişmeden radyolojik tanısı konulan bilateral RVT'nin demonstratif bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularının sunulması amaçlanmıştır. NS tanısı ile 2 aydan beri takip edilen 18 yaşında erkek hasta, son bir haftadır giderek artan karın şişliği, halsizlik ve karın ağrısı şikâyetleri ile hastanemize müracaat etti. Fizik muayenede her iki bacakta pretibial bölgede gode bırakan 3+ ödem, batında distansiyon ve defans tespit edildi. Hasta peritonit ön tanısı ile yatırıldı. Çekilen abdominal BT'de bilateral RVT saptandı. Sıklıkla NS'li bir hasta pulmoner emboli, derin ven trombozu ya da renal fonksiyonlarda ani bozukluk gelişmeden RVT tanısı alamaz. Bu olguda görüldüğü gibi RVT, en sık nedenlerinden biri olan NS hastalarında erken radyolojik tanı alabilmekte ve bu da hastalığın tedavisinde çok yararlı olmaktadır.