Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Çavuş A., Atıcı A. A., Şen F.

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.27, no.3, pp.326-336, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it has been investigated whether different water resources, distributed to networks as drinking water in the center of Van, are appropriate to consumption according to physical, chemical and microbiological analyzes. Turbidity, electrical conductivity, temperature, dissolved oxygen, pH was measured in the water received from the network water. Biological oxygen demand, chemical oxygen demand, calcium, magnesium, total hardness, total alkalinity, chloride, carbonate, bicarbonate, nitrite, nitrate, ammonia, phosphorus, zinc, copper, nickel, cobalt, cyanide, fluoride, aluminum, iron, potassium, manganese, molybdenum and microbiological analyzes were analyzed at a laboratuary. The results were generally found to be appropriate for the values given in our country’s regulations on drinking water.

Bu çalışmada Van merkezde içme suyu olarak şebekelere verilen farklı kaynakların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan analizleri yapılarak tüketime uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Şebekelerden alınan sularda bulanıklık, elektriksel iletkenlik, sıcaklık, çözünmüş oksijen değerleri, pH yerinde ölçülmüştür. Laboratuvarda biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, kalsiyum, magnezyum, toplam sertlik, toplam alkalinite, klorür, karbonat, bikarbonat, nitrit, nitrat, amonyak, fosfor, çinko, bakır, nikel, kobalt, siyanür, florür, alüminyum, demir, potasyum, manganez, molibden, silisyum analizleri ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Sonuçların, içme suları hakkındaki ülkemiz yönetmeliklerinde verilen değerlere genel olarak uygun olduğu görülmüştür.