Değişik Şekillerde Üretilen Şeker Pancarı Posası Silajının Kuzu ve Süt İneği Rasyonlarında Kullanılma Olanakları IV.Süt Verimi ve Kompozisyonu ile Bazı Kan ve Rumen Sıvısı Parametreleri


Deniz S., TUNCER Ş. D., Demirel M., DENEK N.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.17, no.4, pp.49-54, 2001 (Peer-Reviewed Journal)