Ankara Keçisi Oğlaklarında Altıncı ve Onikinci Ay Morfolojik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi


Keskin S., DAŞKIRAN İ., Kor A., Arslan S.

Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, vol.9, no.1, pp.58-64, 2004 (Peer-Reviewed Journal)