Üniversitelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Acil Uzaktan Eğitim Dönemindeki Dijitalleşme Durumlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Çavuş H., Ağırtaş A.

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.36-52, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Covid-19 salgınının Çin’de ortaya çıkmasından sonra bütün dünyaya yayılarak bir pandemiye dönüşmesinin ardından birçok ülkede acil uzaktan eğitim süreci başlamıştır. Birçok eğitim kademesinde olduğu gibi üniversiteler de acil uzaktan eğitimle eğitimlerine devam etmeye çalışmıştır. Bu çalışmada öğretim elemanlarının Covid-19 dönemindeki dijitalleşme durumları incelenmiştir. Çalışmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Doğu Anadolu’da bir devlet üniversitesinde 2020-2021 yılları arasında görev yapan 201 öğretim elemanın dijitalleşme durumları, Covid-19 pandemi döneminde yapılan acil uzaktan eğitim bağlamında incelenmiştir. Alınan bilgiler öğretim elemanlarının bazı demografik özelliklerine göre incelenmiştir. Ayrıca yapılan çalışma sonucunda öğretim elemanlarının genel dijitalleşme düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir. Öğretim elemanlarının yaşa, görev yapılan birime, unvana, mezuniyet derecesine göre dijitalleşme düzeyinde farklılık elde edilmiştir. Acil uzaktan eğitim süreciyle ilgili sorulan soruların cevaplarına göre öğretim elemanlarının dijitalleşme düzeylerinde farklılaşmalar olduğu görülmüş ve raporlanmıştır. Acil uzaktan eğitim sürecine olumlu bakan öğretim elemanlarının dijitalleşme düzeylerinin anlamlı bir şekilde yüksek olduğu çalışmada elde edilen ilginç bir bulgu olarak göze çarpmıştır.