An overview of the cytological, physiological, genetic and morphological effects of Mentha longifolia essential oil


Bozarı S., Ağar G., Efe D., Bingöl Ö.

MSU Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.891-897, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: MSU Fen Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.891-897
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The present study was aimed to impress the cytological, physiological, genetic, and morphological effects of the essential oil obtained by hydro-distillation from Mentha longifolia (L.) HUDSON (L.) HUDSON on maize seeds. These naturally occurred compounds can be used instead of synthetic chemicals. To determine the biological activity of the essential, they were applied to Zea mays L. seeds at different concentrations. It was observed that the germination rate and mitotic division of the root tips were decreased with the increasing of the concentrations. Genomic stability was established by RAPD and the genetic differences between concentrations with the AFLP technique. The alterations of RAPD and AFLP profiles did not support germination rate and mitotic index results while supporting each other. To determine the effects of the volatile on gene expression, the soluble protein level, and plant growth regulators levels were measured and the changes in the protein profile were determined by SDS- PAGE analyses. The independent changes were observed at plant growth regulators, soluble protein level, and protein profiles. It was determined that the oils showed independent effects at different parameters against to maize seeds. It was concluded that different mechanisms have been considered by maize seeds to protect seeds from exogenous substances

Bu çalışma, Mentha longifolia (L.) HUDSON (L.) HUDSON'dan hidrodistilasyon ile elde edilen uçucu yağların mısır tohumlarına karşı sitolojik, fizyolojik, genetik ve morfolojik etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Doğal olarak oluşan bu bileşikler, sentetik kimyasallar yerine kullanılabilir. Uçucu yağlar, biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi için, Zea mays L. tohumlarına farklı dozlarda uygulandı. Uygulanan yağların dozlarının artmasıyla kök ucu uzunluğunun, çimlenme hızının ve mitotik bölünmenin azaldığı gözlemlendi. Yağların neden olduğu genomik stabilite RAPD, dozlar arasındaki genetik farklılıklar ise AFLP tekniği ile belirlendi. RAPD ve AFLP profillerindeki değişikliklerin benzer olduğu ancak çimlenme oranı ve mitotik indeks sonuçlarıyla uyuşmadığı görüldü. Uçucu bileşenlerin gen ekspresyonu üzerindeki etkilerini belirlemek için çimlendirilen tohumların çözünür protein seviyesi ve bitki büyüme düzenleyicileri seviyeleri ölçüldü. Protein profillerindeki değişiklikler SDS-PAGE ile belirlendi. Bitki büyüme düzenleyicileri seviyeleri, çözünür protein seviyesi ve protein profillerinde birbirinden bağımsız değişimler gözlendi. Uygulanan uçucu yağların mısır tohumları üzerine farklı parametrelerde birbirinden bağımsız etkiler gösterdiği belirlendi. Çimlenen tohumların, ekzojen maddelerden korunmak için farklı mekanizmalar geliştirdiği kanısına varıldı.