Comparison of various methods on aesthetic visual quality assessment Çeşitli yöntemlerin karşılaştırılması ile görsel estetik kalite değerlendirilmesi


Creative Commons License

Özvan H., Bostan P.

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.29, no.1, pp.159-167, 2019 (Scopus) identifier