ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA RİSK-GETİRİ İLİŞKİSİ


Büberkökü Ö.

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 3, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Göktürk ERDOĞAN Dr. Aslı GEZEN Dr. Abdullah YILMAZ, Editor, Gece Akademi Yayınevi, Ankara, pp.243-268, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Gece Akademi Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.243-268
  • Editors: Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Göktürk ERDOĞAN Dr. Aslı GEZEN Dr. Abdullah YILMAZ, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada 7 gelişmiş 9 gelişen ülke hisse senedi piyasasında 24 farklı GARCH model yapısı kullanılarak toplam 378 defa risk-getiri ilişkisi incelenmiştir. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde risk parametresinin pozitif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu durum sayısının toplam durumun sadece %22’sini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Sonuçlar ülke bazlı olarak değerlendirildiğinde ise teorik beklentilerle uyumlu sonuçların sırasıyla en çok Meksika ( %83), Brezilya (%63), ABD (%58) ve Fransa (%46) hisse senedi piyasaları için geçerli olduğu ifade edilebilir.