ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA RİSK-GETİRİ İLİŞKİSİ


Büberkökü Ö.

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 3, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Göktürk ERDOĞAN Dr. Aslı GEZEN Dr. Abdullah YILMAZ, Editör, Gece Akademi Yayınevi, Ankara, ss.243-268, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Gece Akademi Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.243-268
  • Editörler: Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Göktürk ERDOĞAN Dr. Aslı GEZEN Dr. Abdullah YILMAZ, Editör

Özet

Bu çalışmada 7 gelişmiş 9 gelişen ülke hisse senedi piyasasında 24 farklı GARCH model yapısı kullanılarak toplam 378 defa risk-getiri ilişkisi incelenmiştir. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde risk parametresinin pozitif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu durum sayısının toplam durumun sadece %22’sini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Sonuçlar ülke bazlı olarak değerlendirildiğinde ise teorik beklentilerle uyumlu sonuçların sırasıyla en çok Meksika ( %83), Brezilya (%63), ABD (%58) ve Fransa (%46) hisse senedi piyasaları için geçerli olduğu ifade edilebilir.