Relation Of Disease Activity With Quality Of Life and Sleep Quality İn Knee Osteoarthritis


Creative Commons License

Şah V.

Van Tıp Dergisi, vol.28, no.2, pp.184-187, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.184-187
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to assess the relation of disease activity with quality of life and sleep quality in knee osteoarthritis.

Methods: The study was performed on patients with knee osteoarthritis (n=100; 28 males, 72 females; mean age 58.09 years; range 23 to 85 years). Kellgren-Lawrence (KL) classification system, Visual Analog Scale (VAS), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF), and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were used to evaluate radiological grading, pain, physical function (disease activity), quality of life, and sleep quality, respectively.

Results: There were significant positive correlations among KL, VAS, WOMAC, and PSQI scores, while significant negative correlations were found between WHOQOL-BREF profiles and KL, VAS, WOMAC, and PSQI scores (all p< 0.01).

Conclusion: Our results suggest that higher disease activity is related to lower quality of life and poorer sleep quality in knee osteoarthritis.

Key Words: osteoarthritis, knee pain, quality of life, sleep quality

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartritinde hastalık aktivitesinin yaşam kalitesi ve uyku kalitesi ile ilişkisini değerlendirmektir.

Yöntem: Bu çalışma diz osteoartriti olan hastalar üzerinde yapıldı (n = 100; 28 erkek, 72 kadın; ort. yaş 58.09 yıl; dağılım 23-85 yıl). Kellgren-Lawrence (KL) sınıflandırma sistemi, Görsel Analog Skala (VAS), Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi (WHOQOL-BREF) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi (PSQI) sırasıyla radyolojik derecelendirme, ağrı, fiziksel fonksiyon (hastalık aktivitesi), yaşam kalitesi ve uyku kalitesini değerlendirmek için kullanılmıştır.

Bulgular: KL, VAS, WOMAC ve PSQI skorları arasında anlamlı pozitif, WHOQOL-BREF profilleri ile KL, VAS, WOMAC ve PSQI skorları arasında anlamlı negatif korelasyon bulundu (tümü p<0.01).

Sonuçlar: Sonuçlarımız diz osteoartritinde daha yüksek hastalık aktivitesinin daha düşük yaşam kalitesi ve daha kötü uyku kalitesi ile ilgili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, diz ağrısı, yaşam kalitesi, uyku kalitesi