Investigation of Science and Technology Teachers' Views on Science Teaching Processes in Terms of 5E Model


Creative Commons License

Ayvacı H. Ş. , Bakırcı H.

Journal of Turkish Science Education , vol.9, no.2, pp.132-151, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Journal of Turkish Science Education
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.132-151
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Öğretim programını uygulayan, yürüten ve değerlendiren öğretmenler, eğitim ve öğretim sürecinin en önemli öğelerinden birisidir. Yapılandırmacı yaklaşımın başarıya ulaşması; öğretmenlerin rollerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelerine bağlı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin fen öğrenme ve öğretme inançlarının yapısalcı yaklaşımın 5E modelinin ilkeleri ile ne kadar örtüştüklerini açığa çıkarmaktır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma, Trabzon il merkezinde, 2010-2011 eğitim öğretim bahar döneminde beş farklı ilköğretim okulunda görev yapan 14 Fen ve Teknoloji Öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Görüşmelerde elde edilen veriler, betimsel ve içerik analiz yöntemi ile düzenlenmiştir. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin 5E modelinin girme, açıklama ve değerlendirme aşamalarda yapılması gereken aktiviteleri gerçekleştirdikleri, keşfetme, derinleştirme aşamalarında yapılandırmacı kuramın öngördüğü aktiviteleri yeterince gerçekleştiremedikleri görülmüştür. Sonuç olarak, çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunun yapılandırmacı yaklaşımın 5E modelindeki basamaklara uymaya çalıştıkları, fakat davranışçı yaklaşımın da izlerini taşımaya devam ettikleri anlaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak bir takım önerilerde bulunulmuştur.