Yapay Zeka ve Davranışsal Coğrafya


Creative Commons License

Alaeddinoğlu M. F., Alaeddinoğlu F.

in: Davranışsal Coğrafya, Nurettin Özgen,Seyit Coşkun, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.321-346, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem Akademi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.321-346
  • Editors: Nurettin Özgen,Seyit Coşkun, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanın mekânla ilişkisi dün olduğu gibi bugün de yoğun şekilde gerçekleşmekte ve mekâna yüklediği anlamlar da her geçen gün farklılaşarak, zenginleşmektedir. Geçmişte somut bir gerçekliğe dayanan mekân olgusu, günümüzde, bazı yönleriyle nicel, bazı yönleriyle nitel karakteristikleri barındıran, hem kapalı hem de açık sistemlerin bir kombini ve aynı zamanda giderek soyut bir anlam yüklenen bir olguya dönüşmektedir (Tuan, 2008, Nicholls, 2009). Şüphesiz mekan gibi komplike bir kavramı tanımlamak ve içinde insan davranışlarını açıklamaya çalışmak oldukça güçtür. Bu güçlüğü aşmak adına, yapay zekâ teknolojileri davranışsal coğrafyada sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bağlamda, günümüz iletişim araçları ve ulaşım imkânlarında yaşanan gelişmeler, insanların çevreye bakış açılarında ciddi farklılaşmaların yaşanmasına neden olmuştur (Montello, 2018). İnsanlar dünyayı tek bir ülke gibi görmeye ve içindeki her mekânı bizzat deneyimleme çabası içerisine girmişlerdir. Bu durum, her bir insanın her bir mekânı farklı şekilde algılamasını ve yorumlamasını gün geçtikçe daha da farklılaştırmış ve beraberinde mekâna ait birçok farklı bakış açısını üretmiştir.