Kuşburnunun Halk Hekimliğindeki Yeri Ve Bünyesindeki Bileşenler Açısından Yararları


Creative Commons License

Doğan A., Kazankaya A., Çelik F., Uyak C.

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.47-53

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tokat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47-53
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ROSEHIP IN TRADITIONAL MEDICINE AND HEALTH BENEFITS OF THE CONTENTS
ABSTRACT
Conscious consumers have recently preferred natural methods for healing because of many side effects of drugs. Vitamin support pills and herbal medicine sales have increased in recent years at the rate of 60%. According to WHO, 80% of the population believe the natural cure. In Turkey, there is the same trend. The sale of vitamins, minerals and antioxidants has growing potential in our country. The loss of pleasant taste in our diet has headed the people to chose the natural foods. Therefore the scientific worlds has started their research activity toward this field.
The use of rosehip as a food by many civilizations for long period of time was because of health benefits. Comprehensive studies showed that rosehips are valuable food and source of vitamins, minerals and phytochemicals. In recent years, interest to rosehip has increased in all over the world including Turkey.
The type of phytochemicals, their sources and the consumption levels are the interest of the researchers and have not been set. Plenty of vitamin C consumption has been suggested. Epidemiological studies have also indicated that phytochemicals in plants and fruits play important roles in healing of same health problems such as cancer, heart diseases, destruction of neural networks.
Key words: Rosehip, Traditional Medicine, Health

KUŞBURNUNUN HALK HEKİMLİĞİNDEKi YERi ve BÜNYESİNDEKİ BİLEŞENLER AÇISINDAN YARARLARI

ÖZET
İlaçların yan etkilerinin daha çok görülmesinden dolayı günümüzde bazı bilinçli tüketiciler doğal yöntemlere, yani bitkisel ilaçlara yönelmişlerdir. Amerika’da vitamin destek tabletleri ve bitkisel ilaç satışı son yıllarda % 60 oranında armış durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre insanların % 80’i doğal tedaviye inanıyor. Türkiye’de de durum bundan farklı değil. Sağlıklı yaşam için vitamin, mineral ve antioksidan madde satışı ülkemizde de giderek büyüyen bir pazar durumundadır. Artık insanların yediği ve içtiğinden tat alamaması doğal olanı ve tabiiliği tetiklemiş, bilim dünyasını da bu doğrultuda araştırmalara sevk etmiş durumdadır.
Kuşburnunun binlerce yıldan beri birçok kültür tarafından kullanılagelmesi insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri sebebiyledir. Günümüzde bu bitki üzerinde yapılan yoğun ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda hiçte küçümsenmeyecek kadar önemli bir besin kaynağı, ayrıca vitamin, mineral ve fitokimyasal maddelerce zengin olduğu ortaya çıkmıştır. Kuşburnuna olan ilgi dünyada ve Türkiye’de özellikle son yıllarda giderek artmıştır.
Araştırmalar en önemli fitokimyasalların hangileri olduğunu, kaynaklarını ve tüketilmesi önerilen miktarları henüz belirleyebilmiş değildir. Bol miktarda C vitamini almanın önemi ısrarla vurgulanmaktadır. Epidemolojik çalışmalar göstermektedir ki bitki ve meyvelerde bulunan fitokimyasal maddeler (Phytonutrients) kanser, kalp hastalıkları, sinir tahribatı gibi bazı hastalıkların tedavisinde önemli rol oynamaktadır.