Tarihi Romanlarda Tarihi Şahsiyetleri Kurgulamak


Taştan Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.32-42, 2013 (Peer-Reviewed Journal)