Investigation of Genetic Polymorphisms of Alpha-S1 Casein (CSN1S1) and Β-Lactoglobulin (BLG) Genes in Norduz Sheep by PCR-RFLP Method


Creative Commons License

Çak B., Yılmaz O., Demirel A. F.

Latin America 4th International Conference on Scientific Researches, Mexico City, Mexico, 3 - 06 November 2022, pp.86-87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mexico City
  • Country: Mexico
  • Page Numbers: pp.86-87
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study was undertaken to examine genetic polymorphisms of Alpha-S1 casein and β- lactoglobulin genes in Norduz sheep by PCR-RFLP method. In the study, 10 ml blood samples were taken from 102 heads of Norduz sheep into tubes with EDTA. DNA isolation from blood samples was done with ready-made commercial kits. The target DNA region of alpha-S1 casein and β-lactoglobulin genes was amplified by PCR technique. The obtained PCR products were digested with MboII and RsaI restriction enzymes to determine the genotypes of Alpha-S1 casein and β-lactoglobulin genes, respectively. The cut fragments were run on 2% agarose gel electrophoresis and genotypes were determined under UV light. Statistical analysis, after calculating allele and genotype frequencies by direct gene counting method, the distribution of observed and expected genotypic frequencies was determined according to the Hardy- Weinberg Equilibrium, and whether it was compatible with the χ2 test. β-lactoglobulin AA, AB and BB genotype frequencies were found to be 17.6%, 69.6 and 12.7%, respectively. It was determined that the β-lactoglobulin gene was not in Hardy-Weinberg Equilibrium. Alpha-S1 casein AA, AC and CC genotype frequencies were determined as 0.0, 2.9 and 97.1%, respectively. The Alpha-S1 casein gene was determined to be in Hardy-Weinberg equilibrium. It was determined that Norduz sheep showed polymorphism in terms of Alpha-S1 Casein and β-lactoglobulin genes. In conclusion, it was determined that the A allele of the β-Lactoglobulin gene and the AB genotype were more common, the C allele and the CC genotype of the Alpha- S1 casein gene were more common, and the AA genotype was absent in Norduz sheep. It was concluded that it would be useful to investigate the economic effects of genetic polymorphisms of Alpha-S1 casein and β-lactoglobulin genes on various yield traits in larger Norduz sheep populations.

Bu çalışma, Norduz koyunlarında Alpha-S1 kazein ve β-laktoglobulin genlerinin genetik polimorfizmlerini PCR-RFLP yöntemi ile araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 102 baş Norduz koyunundan EDTA’lı tüplere 10 ml kan alındı. Kan örneklerinden DNA izolasyonu hazır ticari kitler ile yapıldı. Alfa-S1 kazein ve β-laktoglobulin genlerinin hedef DNA bölgesi, PCR tekniği ile amplifiye edildi. Elde edilen PCR ürünleri, sırasıyla Alpha-S1 kazein ve β- laktoglobulin genlerinin genotiplerini belirlemek için MboII ve Rsal kesim enzimleri ile kesildi. Kesilen parçalar %2 agaroz jel elektroforezinde yürütüldü ve genotipler UV ışığı altında belirlendi. İstatistiksel analizde, doğrudan gen sayma yöntemi ile allel ve genotip frekansları hesaplandıktan sonra, gözlenen ve beklenen genotipik frekansların dağılımı, Hardy-Weinberg Dengesine göre χ2 testi ile uyumlu olup olmadığı belirlendi. β-laktoglobulin AA, AB ve BB genotip frekansları sırasıyla %17.6, %69.6 ve %12.7 olarak bulundu. β-laktoglobulin geninin Hardy-Weinberg Dengesinde olmadığı belirlendi. Alpha-S1 kazein AA, AC ve CC genotip frekansları sırasıyla %0.0, %2.9 ve %97.1 olarak belirlendi. Alpha-S1 kazein geninin Hardy- Weinberg dengesinde olduğu belirlendi. Norduz koyununun Alpha-S1 kazein ve β- laktoglobulin genleri açısından polimorfizm gösterdiği belirlendi. Sonuç olarak, β- laktoglobulin geninin A alleli ile AB genotipinin daha yaygın olduğu, Alpha-S1 kazein geninin C alleli ve CC genotipinin daha yaygın olduğu, Norduz koyunlarında AA genotipinin bulunmadığı belirlenmiştir. Daha geniş Norduz koyun popülasyonlarında Alpha-S1 kazein ve β-laktoglobulin genlerinin genetik polimorfizmlerinin çeşitli verim özellikleri üzerindeki ekonomik etkilerinin araştırılmasının faydalı olacağı sonucuna varıldı.