İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bazı fen kavramlarıyla ilgili düşüncelerinin sınıf seviyesine göre incelenmesi


BAKIRCI H., SUBAY S., MİDYATLI F., ÜNSAL N.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.31-48, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier