Günümüz Süryani Dini Mimarisi Araştırmaları


Creative Commons License

Korkut T., Elyiğit U.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.5, no.6, pp.35-47, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

When we look at the history of religions, it is seen that every religion has geographical features
attributed to holiness. These geographies are confronted as places where the founder of the religion is born or
lived, or where religions and denominations are very important events. East Christianity, especially the region
called Orthodox Syrians “Tur Abdin”; it has unique characteristics among these regions, which are regarded as
sacred in religious terms.
The ancient Tur Abdin region, which is defined as Midyat district of Mardin province, Mazıdağı district
of the west and Nusaybin districts of the south, Cizre county of Sirnak province and Dicle River to the north, is a
region rich in Syrian religious architecture.
Tur Abdin region, which is included in the borders of the Southeastern Anatolian region, has been the
scene of the unity of many different cultures. The Syriac Orthodox community attracts attention in terms of
architecture due to its rich cultural heritage as one of these communities.

Dinler tarihine bakıldığı zaman, her dinin kutsallık atfettiği coğrafyalar olduğu görülmektedir. Bu
coğrafyalar, ya o dinin kurucusunun doğduğu veya yaşadığı ya da o din ve mezhepçe çok önemli olayların
meydana geldiği yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu Hıristiyanlığı, özellikle Ortodoks Süryanilerinin
“Tur Abdin” olarak adlandırdığı bölge; dini açıdan kutsal kabul edilen bu bölgeler arasında kendine özgü
özellikler taşımaktadır.
Mardin ili Midyat ilçesi merkez olmak üzere, batıdan Mazıdağı ile güneyden Nusaybin ilçeleri, doğudan
Şırnak ilinin Cizre ilçesi ve kuzeyden ise Dicle Nehri arasında kalan bölge olarak tanımı yapılabilecek olan antik
Tur Abdin bölgesi, özellikle Süryani dini mimarisi açısından zengin bir bölgedir.
Güneydoğu Anadolu bölgesinin sınırlarına dahil olan Tur Abdin Bölgesi, farklı kültürlere sahip pek
çok topluluğun birlikteliğine sahne olmuştur. Süryani Ortodoks topluluğu, bu topluluklardan biri olarak zengin
kültürel mirası nedeniyle mimari açıdan dikkat çekmektedir.