Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazılarındaki Mesajların Duygusal Yön Analiziyle Değerlendirilmesi


Bulut K. , Sarıkaya B.

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.372

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.372

Özet

Bilindiği üzere yazma bireyin duygularını en güzel şekilde ifade ettiği alanlardan birisi hatta en önde olanıdır. İnsanoğlu konuşurken söyleyemediği veya tam olarak yansıtamadığı birçok duygu ve düşüncesini yazarak daha iyi ortaya koyar. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenliği Anabilim Dalı, 1. sınıf öğrencilerinin yazdıkları hikâye ve denemelerinin içerdiği mesajların duygusal yön analizi ile değerlendirilmesidir. Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, 1. sınıf öğrencileriyle yapılmaktadır (devam etmektedir). Çalışma Yazılı Anlatım 2 dersi çerçevesinde yürütülmektedir. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla dönem içerisinde belli aralıklarla öğrencilere deneme ve hikâyeler yazdırılmaktadır. Yazdırılan deneme ve hikâyeler serbest konuludur. Öğrencilere yazılar yazdırılırken herhangi bir yönlendirme yapılmamaktadır. Çalışmanın verileri içerik analizinin bir çeşidi olan ‘duygusal yön analizi’ ile yapılacaktır. Duygusal yön analizi bireylerin yazılarının duygu yüklerinin incelenmesi açısından önemli bir analiz çeşididir. Duygusal yön analizi ile yazılara yansıyan hayata bakış açılarını, olayları değerlendirme şekillerini ortaya koymak mümkündür. Bu analizle cümleler olumlu, olumsuz, nötr, müphem, karışık vb. şekilde tanımlanacak ve böylece yazıların daha çok ne tür mesajlar içerdiği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular, ulaşılan sonuçlar ve yapılacak öneriler bilimsel bir yayınla paylaşılacaktır.