Doğu Anadolu’nun Güneyinden Toplanan Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Çiçek ve Tohum Özelliklerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Çirka M., Çiftçi V.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.8, pp.53-62, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 The study was carried out in 2009 - 2011 in order to collect fresh bean genetic resources in the south of the Eastern Anatolia Region (Malatya, Muş, Tunceli, Van, Elazığ, Hakkari, Bitlis, Bingöl), to determine the characteristics of flowers and seeds, and select promising lines. In the study, standard varieties of Helinda Gold and 4F-89 (fresh poles varieties) and Yalova-5 and Yalova-17 (fresh dwarf varieties) were used as control varieties. The 378 of 414 genotypes were germinated in 2010 which were collected in 2009 and, after 420 weighed out results and scored above, 25 bean genotypes were determined as promising lines. In the second year (2011) of the experiment conducted on 25 genotypes, 13 promising lines (11 poles and 2 dwarf) with scores of 420 and over were determined in the study. It was determined that there were differences between the standard varieties and the promising lines.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde (Malatya, Muş, Tunceli, Van, Elâzığ, Hakkâri, Bitlis ve Bingöl) taze tüketime uygun fasulye gen kaynaklarının toplanması, çiçek ve tohum özelliklerinin belirlenmesi ve ümitvar hatların seçilmesi amacıyla çalışma, 2009 ile 2011 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada standart çeşitlerden Helinda Gold ve 4F-89 (sırık taze çeşit), Yalova-5 ve Yalova-17 (bodur taze çeşit) kontrol çeşitler olarak kullanılmıştır. 2009 yılında toplanan 414 fasulye genotipinden 2010 yılında 378 genotip çimlendirilmiş, tartılı derecelendirme sonucu 420 ve üzeri puan alan 25 fasulye genotipi ümitvar olarak belirlenmiştir. Denemenin 25 genotip üzerinde yürütülen ikinci yılında (2011), 420 ve üzeri puan alan 13 ümitvar hat (11 sırık ve 2 bodur) çalışmada tespit edilmiştir. Bu çalışmayla standart çeşitler ile ümitvar hatlar arasında farklılıkların olduğu saptanmıştır.